Ipari Park Tanács

2011. január 27-én került sor az Ipari Park Tanács első ülésére, a 2011. december 30-án hatályba lépett ipari parkokról szóló kormányrendelet és az Ipari Park Tanácsról szóló kormányhatározat alapján.

Az Ipari Park Tanács az iparügyekért felelős miniszter ipari parkokkal kapcsolatos döntéseiben közreműködő javaslattevő, véleményező és tanácsadó testület. A korábbi Bíráló Bizottság és az Ipari Parkok Fejlesztési Tanácsa helyébe lépett szervezet azok funkcióit egyesíti egy kisebb, ugyanakkor a nemzetgazdasági tárca szándékai szerint hatékonyabb formában. A Tanács feladata többek között az ipari parkok helyzetét, fejlődését, értékelését bemutató anyagok és az azok fejlődését elősegítő intézkedésekre vonatkozó javaslatok véleményezése. Továbbá feladata az „Ipari Park” cím elnyerését szolgáló pályázati kiírások tervezetének, a beérkezett pályázatok értékelésének és a cím odaítélésére vonatkozó javaslatoknak a véleményezése.

A Tanács elnöke dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár. Tagjai a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Innovációs Szövetség, az Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége, az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok Egyesülete, a Magyar Tudományos - Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége valamint a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége.

Az Ipari Park Tanács ülésén a folyamatban lévő „Ipari Park” cím viselésére irányuló pályázatokat, valamint a cím viselésének feltételeit szabályozó megállapodások módosítására irányuló kérelmeket véleményezi. A Tanács havi gyakorisággal ül össze – akár az egyes ipari parkok területén, kihelyezett ülés formájában is – annak érdekében, hogy az ipari parkok fejlesztése minél hatékonyabban megvalósulhasson.

A Magyarországon található 210 ipari park mintegy 4.200 vállalat számára ad otthont, melyek több mint 200 ezer főt foglalkoztatnak. Az ipari termelésnek pedig a 30 százalékát biztosítják, így gazdasági és infrastrukturális stabilitásuk és növekedésük a magyar ipar fejlődésének egyik záloga.

(Nemzetgazdasági Minisztérium, Belgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkárság)